Odoo prosessikartta

Kokonaiskuva Odoo toiminnoista

Odoo CMS- Sample image floating

Alla on piirretty kokonaiskuva Odoo eri toiminnoista. Kuva antaa korkean tason käsityksen siitä, mitä yrityksen toimintoja Odoo voi sisältää, joskaan kaikkia tukiprosesseja ei kuvassa ole mukana selkeyden vuoksi. Kuten kuvasta nähdään, niin pk-yritys voi hoitaa Odoolla varsin laajalti päivittäiset tehtävänsä ja näin digitalisoida ja automatisoida toimintaansa. Lisäksi kun käyttöliittymä ja käyttökokemus ovat samanlaiset eri Odoo toimintojen (sovellusten) välillä, on järjestelmän oppiminen nopeaa ja helppoa. Tämä on suuri etu erillisiin sovelluksiin verrattuna.

Kartan kuvaus

Eri toimintokokonaisuudet on piirretty eri väreillä. Nämä jakaantuvat myös yrityksissä usein osastoihin tai erillisiin jaoksiin, kuten markkinointi, myynti, tuotanto tai taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Kaikkia linkityksiä (nuoliviivoja) eri toimintojen välille ei kuvaan ole piirretty selkeyden vuoksi. Odoossa on valmiina kaikki tarpeelliset linkitykset eri sovellusten välillä valmiina, joten mitään erillisiä integraatioita ei yleensä tarvita kuin joissakin harvoissa asiakkaan erikoistilanteissa. Lieriön muotoiset laatikot kuvaavat tietokantoja (yhteystiedot, tuotteet, kustannuspaikat yms.), joita Odoo käyttää sisäisesti. Näihin tieto voidaan myös tuoda järjestelmän ulkopuolelta esim. csv-muotoisena toisesta sovelluksesta (esim. vanha ERP-ratkaisu, joka halutaan päivittää Odooseen). Kuvaa voi tulkita siten, että Odoo prosessit menevät vasemmalta oikealle. Yleensä markkinointi ja verkkonäkyvyys (verkkosivut, blogit) ovat inbound toimintoja, josta sitten edetään asiakkuudenhallinnan (CRM) ja myynnin (tarjous, tilaus) kautta yrityksen palveluihin (projektit ja tehtävät) tai fyysisiin tuotteisiin (ostot, varastonhallinta, tuotanto) ja toimituksen jälkeen laskutukseen ja kirjanpitoon.

 

Hyödyt monisovellusympäristöön verrattuna

Kokonaisvaltaisen yritysohjelmiston hyöty kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän otetaan käyttöön eri toimintoja ja saadaan etua näiden integroitumisesta toisiinsa. Tällöin voidaan jättää pois useat erilliset sovellukset ja niiden välille mahdollisesti tehdyt integraatiot (tietojen siirto). Tänä päivänä useat yritykset ovat ajautuneet niin sanottujen "pistemäisten ratkaisujen" myötä melkoiseen IT-spagettiin eri ohjelmistojen myötä. Yleensä myös käyttöliittymät eroavat toisistaan, mikä monimutkaistaa ohjelmien hallintaa, yllläpito vaikeutuu, integraatiotarve kasvaa ja sidosryhmät (toimittajat) lisääntyvät. Kannattaakin pohtia, onko tämä se haluttu ja oikea kehityssuunta yrityksessä.

Tiedot järjestelmään vain kertaalleen

Odoo eräs keskeisistä filosofioista on, että "kaikki tieto syötetään järjestelmään vain kertaalleen". Tämä tarkoittaa, että esim. yhteystiedot (asiakkaat, toimittajat, yhteistyökumppanit) tai tuotetiedot ja kuvat syötetään järjestelmään vain yhdessä paikassa. Tämän jälkeen ko. tiedot ovat käytettävissä kaikkialla niin myynnissä ja laskutuksessa kuin projektinhallinnassa tai tuotannossakin. Tämän toimintatavan ansioista kaikki tieto on myös aina ajan tasalla, koska tiedon muokkaus tehdään vain yhdessä paikassa! Lisäksi kaikestä päivityksestä jää järjestelmään tieto siitä, kuka muutti ja mitä.

Jos alla oleva prosessikartta herättää kysymyksiä tai ajatuksia, niin kerromme mielellään lisää Odoo hyödyistä ja käyttöönotosta.

 


Kirjoita kommentti

Sinun on oltava kirjautunut sisään kirjoittaaksesi kommentin.